Den stora friheten

 

 

”DEN STORA FRIHETEN” är en fristående fortsättning på ”Längtan till havet”,

alltså berättelsen om vår andra jordenruntsegling. Boken beskriver till stor del ett annat vägval, svårigheter, farligheter, misstag vi gjorde, men även de helt fantastiska lyckliga stunder vi upplevde.

 

Den ger en bild av skillnaden på den första och andra seglingen.Turismen hade gjort sitt intåg med både för- och nackdelar. Många människoöden beskrivs och även lite om ett liv efter hemkomsten med sju år på världshaven.

 

Boken ”DEN STORA FRIHETEN” utkommer i 13 september 2010 på Norstedts Förlag.